Isod mae rhestr o adnoddau a gwybodaeth y gellir ei lawrlwytho ar raglen Gwaredu BVD.

 

Bioddiogelwch

Cyflenwyr Tagiau Meinwe

 

Lawrlwythiadau

Llyfryn BVD (pdf)

Taflen BVD (pdf)

Oes Angen PI Hunt? (pdf)

Gwaredu BVD PI Hunt - Canllawiau (pdf)

Llyfryn Helfa Haint Barhaus (PI) (pdf)

Telerau ac Amodau (pdf)

Deall canlyniadau BVD (pdf)

 

Crynodeb o'r Cyfnod Gwirfoddol Gwaredu BVD (pdf)

 

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Lywodraeth Cymru ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) rydym wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd sy’n egluro pam rydym yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn gallu’i gweld.

Cliciwch yma i weld a darllen Hysbysiad Preifatrwydd Cysylltu â Ni Gwaredu BVD cyn llenwi’r ffurflen.