Diweddariad ymgynghoriad BVD Llywodraeth Cymru

16th Jan 2023

Mae Gwaredu BVD yn falch o rannu bod y crynodeb ymgynghori BVD ac ymateb Llywodraeth Cymru i'r crynodeb wedi'u cyhoeddi. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus drwy fis Gorffennaf ac Awst 2022 a chafwyd dros 100 o ymatebion o bob rhan o’r diwydiant.

Roedd 81% o’r ymatebwyr yn cytuno bod deddfwriaeth sy’n gofyn am sgrinio BVD gorfodol yn angenrheidiol i gyflawni rhyddid BVD yng Nghymru.

Mae Gwaredu BVD yn argymell bod y diwydiant cyfan yn parhau i brofi eu buchesi i fod yn barod ar gyfer deddfwriaeth bosibl ac i gadw’r enillion a wnaed wrth ddileu BVD o Gymru.

Gallwch ddarllen yr ymgynghoriad llawn ac ymateb Llywodraeth Cymru drwy glicio yma.

Byddwn yn parhau i ddiweddaru llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a gwefan Gwaredu BVD gyda’r newyddion diweddaraf am ganlyniad yr ymgynghoriad.