Deall canlyniadau wich prawf BVD

25th Nov 2022

Dafydd o Filfeddygon Ystwyth

Mae dwy ffordd wahanol o brofi am BVD, ac mae'r ddwy ffordd yn profi am wahanol bethau o fewn y fuches.

Mae Dafydd o Filfeddygon Ystwyth yn egluro’r gwahaniaeth rhwng y profion, ym mha sefyllfa defnyddir pa phrawf a beth yw ystyr y canlyniadau, er mwyn helpu chi i ddeall beth sydd angen i chi wneud nesaf. 

Darllenwch mwy am wahaniaeth brofion BVD trwy clicio fan hyn.