Weminar Gwaredu BVD ar ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar BVD

2nd Aug 2022

Yn y weminar hon, mae Dr Neil Paton yn amlinellu'r cynnydd a wnaed hyd yma a pham ei bod yn bwysig bod dileu BVD yn parhau.  Bydd y ddeddfwriaeth arfaethedig yn cael ei thrafod a sut y bydd yn effeithio ar ffermwyr sydd wedi ymwneud â Gwaredu BVD a'r rhai nad ydynt wedi gwneud hynny. Mae Stephen James yn trafod ei brofiad fel ffarmwr a'r buddion positif mae dileu BVD wedi cael ar ei fuchesi. Mae John Griffiths yn cadeirio.

Dweud eich dweud ar yr ymgynhoriad fan hyn: https://llyw.cymru/cynllun-gorfodol-dolur-rhydd-feirysol-buchol