Llongyfarchiadau i’r Athro Christianne Glossop OBE!

27th Oct 2020 Gan Beth Perry

Roedd yn falch gan y tîm Gwaredu BVD glywed bod yr Athro Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, wedi derbyn OBE am wasanaethau i iechyd a lles anifeiliaid.

Mae’r Athro Glossop wedi gweithio’n agos â Gwaredu BVD ac mae bob amser wedi bod yn gefnogol iawn i’r rhaglen. Mae’n ymuno â ni yn y Sioe Frenhinol bob blwyddyn i siarad am bwysigrwydd profi am BVD, gwybod eich statws ac os oes angen, chwilio am y gwartheg hynny sydd wedi’u heintio’n barhaus (PIs) sydd wrth wraidd y broblem.  

Yr Athro Glossop oedd y gyntaf i gael ei phenodi i’w rôl yn 2005, ac mae wedi rhoi ei bywyd i iechyd a lles anifeiliaid.

Gan siarad am ei gwobr, dywedodd Christianne Glossop:

“Rydych chi’n clywed pobl yn siarad am y profiad hwn a dydych chi ddim yn dychmygu y gallai fod yn chi. Rydych chi’n cael y llythyr ac yn meddwl mai jôc neu gamgymeriad ydy e.”

“Penderfynais yn ferch 13 oed fy mod am fod yn filfeddyg… Dyna oedd fy nod. Bu’n yrfa anhygoel ac amrywiol, ond mae popeth rwyf wedi’i wneud wedi bod yn seiliedig ar hynny – wrth ymarfer, wrth ymchwilio, wrth ddarlithio ac ymgynghori ym mhob cwr o’r byd.

“Mae gweld y geiriau hynny ar ôl fy enw, mae’n werth y byd. Roedd yn syndod imi, ac yn anrhydedd.

“Mae hon yn flwyddyn ryfedd inni oll ym mhob ffordd. Nid ydyn ni, fel cymdeithas, erioed o’r blaen wedi cydnabod cymaint â nawr effaith bod yn iach. Mae ymadrodd i’w gael, ‘Un Iechyd’, sy’n golygu bod iechyd pobl, anifeiliaid a’r amgylchedd oll yn gysylltiedig.

“Mae cael y wobr hon yn awr yn golygu llawer iawn oherwydd fe wyddom pa mor bwysig yw hyrwyddo ein hiechyd, iechyd anifeiliaid ac iechyd yr amgylchedd.”

Meddai John Griffiths, Arweinydd Prosiect Gwaredu BVD:

“Rydyn ni’n falch iawn dros Christianne, mae’n haeddu’r gydnabyddiaeth hon. Ar ôl gweithio’n agos â hi yn ystod y rhaglen Gwaredu BVD, mae ei hangerdd dros iechyd a lles anifeiliaid yn gwbl glir. Mae wedi bod yn eiriolwr i’n rhaglen sy’n cael ei harwain gan y diwydiant o’r dechrau, ac rydyn ni’n ddiolchgar am ei chefnogaeth.”

 

Llongyfarchiadau mawr Christianne! Diolch ichi am eich cefnogaeth bob amser.