Bwletin newyddion Gwaredu BVD i Filfeddygon

29th Jul 2019

Mae'r bwletin chwarterol hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am raglen Gwaredu BVD. Mae'r rhifyn cyntaf hwn yn cynnwys y ffigurau diweddaraf, cyflwyniad i'n haelodau newydd - ein mentoriaid ffermwyr - a manylion ar sut y gallwch gael mynediad hyfforddiant ar-lein. 

I ddarllen y bwletin diweddaraf, cliciwch yma.