Cyhoeddu y 3 ymgeisydd terfynol ar gyfer cystadleuaeth fideo BVD

12th Apr 2019

Gyda £500 ar gael, roedd y gystadleuaeth yn gryf!

Mewn cydweithrediad ag Allflex a Bovela, gosodon ni’r her i chi greu clip fideo i dynnu sylw at bwysigrwydd rhaglen Gwaredu BVD yng Nghymru, gyda £500 yr un ar gael ar gyfer enillydd Cymraeg a Saesneg.

Rydym yn falch i gyhoeddi’r tri grwp sydd wedi cyrraedd y rownd terfynol:

CFfI Maendy

 

Cffi Caerwdros

 

Cffi Bro Ddyfi

 

Mae gan y beirniaid swydd galed i benderfyny a byddant yn cyhoeddi'r enillydd yn fuan. Yn y cyfamser, dysgwch am raglen Gwaredu BVD yng Nghymru trwy gwylio’r fideos!

Diolch i bawb a gymerodd ran a phob lwc i'n grwpiau sydd yn y rownd derfynol!