John Griffiths BSc, FRAgS

Rheolwr Rhaglen Gwaredu BVD

Dr Neil Paton, BVM&S, BSc, FHEA, PhD MRCVS

Cyfarwyddwr Technegol Gwaredu BVD

Lesley Griffith

Swyddog Technegol Gwaredu BVD

Peredur Hughes OBE, FRAgS 

Mentor Ffarmwr 

Phil Jones ARAgS 

Mentor Ffarmwr 

Gaynor Rees-Jones

Swyddog Cyllid Gwaredu BVD

Nigel Bryan 

Swyddog Gweinyddol Gwaredu BVD